Drug Store

5160 S. White Mountain Rd.
Show Low, AZ 85901